តម្រងកញ្ចក់ដែលមិនស្រោប

 • តម្រងកញ្ចក់ពណ៌ / តម្រងមិនស្រោប

  តម្រងកញ្ចក់ពណ៌ / តម្រងមិនស្រោប

  ស្រទាប់ខាងក្រោម៖SCHOTT / កញ្ចក់ពណ៌ផលិតនៅប្រទេសចិន

  ការអត់ធ្មត់វិមាត្រ៖ -0.1 ម។

  ភាពធន់នឹងកម្រាស់៖ ±0.05 ម។

  ភាពរលោងនៃផ្ទៃ៖1(០.៥) @632.8nm

  គុណភាពផ្ទៃ៖ ៤០/២០

  គែម៖ដី, អតិបរមា 0.3mm ។ទទឹងពេញ

  ជំរះ Aperture៖ 90%

  ភាពស្របគ្នា៖<5”

  ថ្នាំកូត៖ស្រេចចិត្ត