វីនដូស្រោបដោយ AR

 • Anti-Reflect ស្រោបលើ Windows ដែលរឹងមាំ

  Anti-Reflect ស្រោបលើ Windows ដែលរឹងមាំ

  ស្រទាប់ខាងក្រោម៖ស្រេចចិត្ត
  ការអត់ធ្មត់វិមាត្រ៖-0.1 ម។
  ភាពធន់នឹងកម្រាស់៖± 0.05 ម។
  ភាពរលោងនៃផ្ទៃ៖1 (0.5) @ 632.8nm
  គុណភាពផ្ទៃ៖៤០/២០
  គែម៖ដី, អតិបរមា 0.3mm ។ទទឹងពេញ
  Aperture ច្បាស់៖90%
  ភាពស្របគ្នា៖<30”
  ថ្នាំកូត៖Rabs<0.3%@Design Wavelength